Vecore, mobiliteit voor de toekomst

Vecore

Gebruik is belangrijker dan bezit en daarmee wordt het delen van auto’s ook steeds meer vanzelfsprekend. Met een digitaal platform maakt Vecore dit mogelijk voor haar gebruikers. Via een smartphone reserveer, open en sluit je de auto die je nodig hebt. Daar schuilt een complexe technologie achter. Zo verzamelt het platform een grote hoeveelheid data over de auto, de locatie, brandstof, motorgegevens e.d. Hierdoor is veiligheid en zekerheid van een betrouwbaar reismiddel te geven aan de gebruiker. Des te belangrijker is de beschikbaarheid van een platform.

Challenge

Vecore vernieuwt mobiliteit. Met autodelen voor wagenparkbeheerders, leasemaatschappijen, verhuurders en mobiliteitsplatformen. Bij mobiliteit draait het om beschikbaarheid. Een gebruiker moet niet alleen in een paar simpele stappen de deelauto kunnen reserveren en openen. Hij moet er ook op kunnen vertrouwen dat de auto ter beschikking is op het gewenste moment. De juiste hosting oplossing speelt hierin een cruciale rol.

Solution

Om een passende oplossing te bieden is ook voor Vecore onderzoek gedaan naar wensen en eisen. Naast optimale beschikbaarheid speelt de mate van doorontwikkeling aan het platform ook een belangrijke rol. Al snel was duidelijk dat dit platform vraagt om een Kubernetes-cluster op de servers van DigitalOcean. Het voordeel hiervan is dat het platform beter beheersbaar en schaalbaar is. Niet alleen voor de klant en de eindgebruiker, maar ook voor de developers. Relay verzorgde de migratie van de bestaande oplossing naar het Kubernetes-cluster. 

Om de synergie tussen de hostingoplossing en de ontwikkeling van het platform te bevorderen, adviseerde Relay ook bij de implementatie van een gestroomlijnde CI/CD pipeline. Het resultaat hiervan is dat bij wijzigingen aan het platform een gestandaardiseerd proces wordt doorlopen qua testen en reviewen. De kwaliteit van het platform is hierdoor naar een hoger level gestegen. Om dit te bewaken verzorgt Relay niet alleen het beheer en onderhoud van het cluster. Ook leveren we een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het Vecore-mobiliteitsplatform en CI/CD proces.

Result

Beschikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol gebruik van het mobiliteitsplatform van Vecore. Door een juiste oplossing te bieden voor de hosting, kan Vecore zich zorgeloos focussen op de uitbreiding en groei van haar dienstverlening en mobiliteitsplatform.